Informatieplaats

Informatie plaats

Een plek met informatie, een informatieplaats. Op deze website vind u alles wat met de basis van informatie te maken heeft. Ook de ontwikkelingen , die er nu spelen. Opleidingen en nog veel meer. De informatie van deze website is zorgvuldig geselecteerd en bij een gebracht door informatieprofessionals, die opgeleid zijn aan de Haagse Hogeschool.

Waar komt het woord informatie vandaan.

Onder informatie (van Latijn informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis. Er zijn in de loop van de tijd honderden definities van het begrip informatie gegeven. Dit komt omdat het begrip in een aantal (sub)wetenschappen en toepassingsgebieden op verschillende wijzen wordt gebruikt.